MWM 2017-09-01T12:24:19+00:00

Våra system bygger på fyra principer

0
procent av de största tidningarna i USA använder MWM:s produkter.
0
miljoner tryckta tidningar hanteras dagligen av MWM:s produkter.
0
världsdelar finns MWM representerade i.
0
procents möjlig minskad överproduktion med hjälp av MWM CopyTrack.

Lösningar för alla situationer

Lösningar för digitala intäkter, tryck och distribution.

mediahus

Microsoft Dynamics 365 erbjuder flexibla och etablerade systemplattformar för ert affärs- och verksamhetssystem. Oavsett om ni är ett lokalt företag med avancerade behov eller en global organisation med krav utöver det vanliga uppfyller Dynamics-plattformen era krav.

Affärslösningar kan naturligtvis helt eller delvis placeras i molnet. Tryggt förvissad om att Microsoft Dynamics lever upp till alla standarder och krav på säkerhet som man kan krävas av affärskritiska molntjänster.

MWM:s branschkunskap, branschanpassningar och egenutvecklade moduler säkerställer att ni får er effektivaste affärslösning, anpassad efter era förutsättningar och målsättningar. Detta är helt i linje med de världsledande lösningar vi i dag har driftsatt hos hundratals kunder.

tryckeri

Tryckerier har ett större behov av system som hänger ihop och som klarar av att göra mer. MWM erbjuder plattformen, MWM Print 365, med flera moduler som kan lösa allt från estimat och offerter, produktionsplanering och uppföljning till fakturering. MWMs moduler kan installeras separat eller integrerade på en och samma plattform, MS Dynamics 365.

MWM:s långa erfarenhet inom tryckeribranschen säkerställer att ni får en effektiv affärslösning, anpassad efter era förutsättningar och målsättningar. Detta är helt i linje med de världsledande lösningar vi i dag har driftsatt hos hundratals kunder.

MWM:s systemlösningar hjälper er att förbättra förkalkyler, planering, uppföljning, rapportering, efterkalkyl och analys.

distribution

Microsoft Dynamics 365 anpassat distributionsföretag ger möjlighet till bättre planering, uppföljning och fakturering. MWM är specialister inte bara på Microsoft Dynamics 365 utan också på lösningar för distributionsföretag.

Vi vet att det viktigaste för en lyckad installation är branschkunskap. Vi har därför fokuserat på och vet att våra konsulter kan det mesta om de behov distributionsföretagen har idag.

Med Microsoft Dynamics 365 som ryggrad får du total kontroll över distributionen genom en samlad bild av affärskritisk information och information från befintliga systemlösningar.

Systemlösningar för mediehus och tryckerier

Klara att integreras med marknadens ledande affärssystem.

MWM PreCalculation

är ett verktyg för förkalkyl som beräknar kostnader för tryck. Arbetet med att prissätta tjänster underlättas väsentligt genom en rationell informationshantering. Modulen är gjord för bland annat tidningstryckerier där också den tydligaste kostnadsbesparingen finns. Den personal som beräknar tjänster får helt enkelt tillgång till en gemensam informationsbas och gör därför enstämmiga kalkyler.

MWM Publishing Calendar

är ett kraftfullt verktyg för tidningar som vill ha en samordnad utgivningsplanering av egna produkter, bilagor och ibladningar.
Publishing Calendar stödjer även planering av zonad ibladning och uppföljning av externt tryckta bilagor.

MWM Production Planning

är ett användarvänligt och mycket lättöverskådligt produktionsplanssystem som tydligt visar hur beläggningen ser ut i prepress, press och postpress. Modulen hanterar hela flödet från det att säljaren bokar en order till bokningar av jobb i prepress, press, packsal/binderi samt leveranser.

MWM CopyTrack

är ett system för uppföljning i realtid för tryckeriets hela produktion. Systemet registrerar alla makulatursorter i tryckeriet och efterbehandling samt reducerar överproduktion, och antalet tilltryck, genom att automatiskt stänga av pressen vid fullbordat antal.

MWM Dispatch

är ett verktyg som ger full kontroll över tidningars hela distribution. Här finns funktioner för uppföljning av såväl transportled (billinjerna) och utbärning (buddistrikten).

MWM Inventory management

ger dokumenterad status – från avlastning, via lager och preparering till rullställ. Rapporterna visar när och hur pappret har använts, makulaturåtgång, detaljinformation om t ex förstörda rullar, pappersmatningsproblem eller eventuella felleveranser från pappersleverantör. MWM Inventory Management ökar effektiviteten vid tryck genom exakt dokumentation.

MWM Post calculation

är ett verktyg som fokuserar på produktionsekonomi och tryckeriets beläggnings- och efterkalkylering. På samma sätt som MWMPreCalculation används som bas för rätt prissättning används MWM PostCalculation för att följa upp och analysera planerade och offererade jobb. Efter att produktionen för ett jobb är avslutad används faktisk produktionsdata, insamlad automatiskt med hjälp av MWM CopyTrack, för att göra resultatanalys och kostnadsuppföljning.

Integrera med Dynamics 365

Som certifierad partner på Microsoft Dynamics ger vi det stöd ni behöver på alla delar av affärssystemet

Kunder berättar

varför man valt lösningar från MWM

Vi har frigjort tid och bland annat förbättrat vår orderplanering, återrapportering och vårt faktureringsflöde.

Jan Andersson Bold Printing

We decided to go with MWM CopyTrack for all our plants. The return on investment was less than a year and we save a lot of money by reducing the overproduction and the number of re-runs.

Heiko Engelhardt Burda Druck

Nyfiken på MWM

kontakta oss och ta reda på mer!

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Ämne

Ditt meddelande