MWM Print 365

För effektivare tidningsproduktion

Print 365

Tidningstryckerier är i allt större behov av system som hanterar stora flöden. MWM Print 365 är en modulariserad molnplattform för estimering, planering, uppföljning, fakturering samt rapportering.  

MWM Förkalkyl

är ett verktyg för förkalkyl som beräknar kostnader för tryck. Arbetet med att prissätta tjänster underlättas väsentligt genom en rationell informationshantering. Modulen är gjord för bland annat tidningstryckerier där också den tydligaste kostnadsbesparingarna finns. Den personal som beräknar tjänster får helt enkelt tillgång till en gemensam informationsbas och gör därför enstämmiga kalkyler.

MWM CopyTrack

är ett system för uppföljning i realtid för tryckeriets hela produktion. Systemet registrerar alla makulatursorter i tryckeriet och efterbehandling samt reducerar överproduktion, och antalet tilltryck, genom att automatiskt stänga av pressen vid fullbordat antal.

MWM Efterkalkyl

är ett verktyg som fokuserar på produktionsekonomi och tryckeriets beläggnings- och efterkalkylering. På samma sätt som MWMPreCalculation används som bas för rätt prissättning används MWM PostCalculation för att följa upp och analysera planerade och offererade jobb. Efter att produktionen för ett jobb är avslutad används faktisk produktionsdata, insamlad automatiskt med hjälp av MWM CopyTrack, för att göra resultatanalys och kostnadsuppföljning.

MWM Publicerinskalender

är ett kraftfullt verktyg för tidningar som vill ha en samordnad utgivningsplanering av egna produkter, bilagor och ibladningar.
Publishing Calendar stödjer även planering av zonad ibladning och uppföljning av externt tryckta bilagor.

MWM Distribution

är ett verktyg som ger full kontroll över tidningars hela distribution. Här finns funktioner för uppföljning av såväl transportled (billinjerna) och utbärning (buddistrikten).

MWM Produktionsplanering

är ett användarvänligt och mycket lättöverskådligt produktionsplaneringssystem som tydligt visar hur beläggningen ser ut i prepress, press och postpress. Modulen hanterar hela flödet från det att säljaren bokar en order till bokningar av jobb i prepress, press, packsal/binderi samt leveranser.

MWM Lagerhantering

ger dokumenterad status – från avlastning, via lager och preparering till rullställ. Rapporterna visar när och hur pappret har använts, makulaturåtgång, detaljinformation om t ex förstörda rullar, pappersmatningsproblem eller eventuella felleveranser från pappersleverantör. MWM Inventory Management ökar effektiviteten vid tryck genom exakt dokumentation.

What our customers think

Ketil Haugland

Amedia Trykk

The ultramodern technological platform provided a flexible solution for our printing assignments. It provided scalability and flexibility between printing plants and products as well as a better integration with other systems in our value chain.

Heiko Engelhardt
Burda Druck

We decided to go with MWM CopyTrack for all our plants. The return on investment was less than a year and we save a lot of money by reducing the overproduction and the number of re-runs.

KONTAKT

info@mwm.se 

08-5000 87 70
Nybohovsbacken 23-25 

SE-117 63 Stockholm

Sweden

FÖLJ OSS

  • Black LinkedIn Icon

Print & Publishing

  • Black LinkedIn Icon

Media