Vi skapar lönsamhet

Skriv ut PDF

MWM Group

Om MWM Group

MWM är ett IT-tjänstföretag som skapar värde genom att integrera smarta IT-lösningar med förändrade arbetsprocesser för företag framförallt i mediaindustrin

Vi erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och hantering av outsourcingfrågor. Våra uppdragsgivare spänner över ett vitt fält av företag och organisationer – från lokala civiltryckerier till multinationella dagstidningskoncerner.

Vi har t ex ett 20-tal dagstidningstryckerier i USA på vår kundlista.Med långsiktiga samarbeten och djup verksamhetskunskap hjälper vi våra kunder att bli lönsamma genom att kunna arbeta mer effektivt.

MWM grundande 1998 och har idag ett 30-tal medarbetare och finns med kontor i Stockholm, Västerås och i Pittsburg, USA.

2014 blev MWM Group majoritetsägare i Visionsoft AB

Vi har ca 180 kunder.

Affärsidé

MWM erbjuder konsult- och systemtjänster. Genom specialistkompetens skapar vi ökad lönsamhet för våra kunder.

  • Vi erbjuder förändringsledning, effektivisering av processer och rutiner samt upphandling av system och tjänster.
  • Vi utvecklar och implementerar IT- system.
  • Vi har djup kunskap och erfarenhet om kundens bransch och processer.
  • Vi fokuserar på att i alla delar leverera tydlig ekonomisk nytta för kunden.

Vision

Inom de affärsområden där vi är verksamma i ska vi vara en ledande leverantör och rådgivare.

  • MWM ska står för branschkunskap, specialistkompetens och närhet till kunden.
  • Våra tjänster och system präglas av kvalitet och tydlig kundnytta.
  • Vi koncentrerar våra erbjudanden på ett antal branscher

 

 

logo
MWM Group AB | Nybohovsbacken 23 | SE-117 63 Stockholm | SWEDEN
Tel +46 8 50 00 87 70