Vi skapar lönsamhet

Skicka sidan Skriv ut PDF

SupportavtalTrygghet med bra supportservice

För att ge bästa service erbjuder vi supportkontrakt på våra tjänster och IT-lösningar. Det ger våra kunder en garanti för att felanmälan hanteras snabbt och på rätt sätt.
Vårt främsta verktyg för hanteringen av felanmälningar är vår site support.mwm.se.

support.mwm.se
Här går det bra att lägga in felrapporter, ladda ner programvaror och se status på pågående supportuppdrag för att nämna några funktioner. Varje gång någon, det kan vara MWM eller kunden, gör en kommentar i ett ärende skickas ett meddelande via e-post till den som gjort kommentaren samt till samtliga på MWM Support. På detta sätt säkerställer vi att varje ärende tas om hand på bästa sätt.

Supporten hanterar allt från enkla konfigurationsändringar till utvecklingsprojekt. Den normala arbetsgången är att vi först får in en felanmälan via supportsajten. Vi kopplar upp oss via VPN mot kundens datorer och ser om vi kan bekräfta felet samt tar hem relevanta loggfiler.

Ibland kan vi redan på detta stadium se vad som hänt, särskilt om det är ett handhavandefel eller om något blivit fel i en interfacefil från ett externt program. I andra fall upptäcker vi att det är ett programmeringsfel eller något annan typ av fel, till exempel att vi och/eller kunden inte specificerat hur programmet ska bete sig i just den här situationen. I dessa fall lämnar vi över ärendet till någon av våra utvecklare som går igenom programkoden.

När vi har ett svar eller en lösning på problemet meddelar vi vilka åtgärder som behövs. Är det en kodändring kommer vi överens med kunden om lämplig tidpunkt att installera denna.

MWM Support sköter även installation av våra system hos våra kunder, såväl nyinstallationer som uppgraderingar och buggfixar.

logo
MWM Group AB | Nybohovsbacken 23 | SE-117 63 Stockholm | SWEDEN
Tel +46 8 50 00 87 70