Vi skapar lönsamhet

Skicka sidan Skriv ut PDF

MWM Publishing calendar

Säker samordning minskar antalet fel i produktionsplaneringen

MWM Publishing Calendar är ett kraftfullt verktyg för tidningar som vill ha en samordnad utgivningsplanering av egna produkter, bilagor och ibladningar.

Publishing Calendar stödjer även planering av zonad ibladning och uppföljning av externt tryckta bilagor.

Bokningsinformation tillgänglig för alla
Informationshanteringen rationaliseras väsentligt genom att bokningsinformation blir tillgänglig för alla i processen – från redaktion och annonsavdelning till tryckeri, packsal och distribution. Genom att bokningsinformationen blir tillgänglig för alla berörda parter kan man minska användningen av fax, e-post och telefon, vilket minimerar risken för fel.

Bokning kan ske flera år framåt
I kalendern är det möjligt att boka produkter flera år framåt i tiden vilket ger en god överblick över huvudprodukternas publiceringar samt över bilagor (redaktionella såväl som kommersiella). Huvudproduktens publiceringsdatum bokas först, och det kan göras lång tid innan publiceringen. Ett preliminärt sidantal kan sättas när bokningen görs, för att sedan bekräftas när publiceringsdatumet närmar sig. På liknande sätt kan bilagor och ibladningar länkas till huvudprodukterna för specifika publiceringsdagar eller tidsperioder. En mängd information om produkterna kan anges: sidantal, pappersformat, pappersvikt, distributionsområden, med mera. Distributionsområdena för zonade produkter kan anges ner på buddistrikt-nivå.

Hantering av externt tryckta bilagor
MWM Publishing Calendar håller även reda på externt tryckta bilagor. Det finns funktioner för att notifiera användare om till exempel sena ankomster av externt tryckta bilagor.

Kalkyl av buntstorlekar
Modulen ger också information för att kalkylera buntstorlekar genom ett nyckeltal som beskriver den totala storleken för huvudprodukten och dess bilagor en specifik dag. Detta tal kan också användas för att optimera transporter. Användarrättigheter för att se och boka kundprodukter kan anges för varje användare.

MWM Publishing Calendar

  • Formatplanering
  • Buntplanering
  • Zoning
  • Ibladning

Läs mer om alla våra moduler i menyn till höger.

logo
MWM Group AB | Nybohovsbacken 23 | SE-117 63 Stockholm | SWEDEN
Tel +46 8 50 00 87 70