Vi skapar lönsamhet

Skicka sidan Skriv ut PDF

Microsoft Dynamics AX - Ryggraden i vår lösning för tidningar, magasin och tryckerier

Microsoft Dynamics AX Logo

Microsoft Dynamics AX anpassat för tidningar, magasin och tryckerier. MWM är specialister inte bara på Microsoft Dynamics AX utan också på lösningar för tidningar, magasin, tryckerier och distributionsföretag.

Vi vet att det viktigaste för en lyckad installation är branschkunskap. Därför har vi fokuserat på och vet att våra konsulter kan det mesta om mediaindustrins behov och hur man anpassar Microsoft Dynamics AX till de speciella krav som gäller.

Titta gärna bland våra referenskunder inom tryckerier, mediaföretag, tidningar m.m. för att få en känsla av vad våra konsulter gjort i din bransch och vad andra sagt om Microsoft Dynamics AX och om oss.

Med Microsoft Dynamics AX som ryggrad får du total kontroll. Oavsett om ni är ett lokalt företag med avancerade behov eller en global organisation med krav utöver det vanliga så räcker Microsoft Dynamics AX till.

Eftersom Microsoft Dynamics AX från början är byggt för att klara installationer i många länder samtidigt kan du vara säker på att alla delar hänger ihop och fungerar enligt varje lands egna spelregler och på respektive språk.

Snabb start genom igenkänning

Microsoft Dynamics AX ser ut som, fungerar som och är sömlöst tillsammans med Microsoft Outlook och de övriga Office-produkterna. Själva nyckeln till varför så många kunder tycker att det är lätt att komma igång och verkligen börja använda systemet i produktion är att det är så enkelt att integrera med andra produkter i Microsofts portfölj.

Eftersom Microsoft Dynamics AX är rollbaserat, så blir det lättare att hitta just den information och de funktioner du och dina medarbetare behöver.

Microsoft Dynamics AX är en säker investering

Microsoft satsar stora pengar och mycket tid på att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen. Det gör att du, om du väljer AX från Microsoft, också väljer ett framtidssäkert system och du kan vara lugn att systemet kommer att finns kvar och utvecklas under överskådlig tid.

Ett verksamhetssystem som fungerar ihop med alla andra Microsoft-produkter

Microsofts filosofi är att alla produkter – från Outlook till Sharepoint, ska vara kompatibla och enkelt kunna utbyta data med varandra. Därför kan du också känna dig trygg i att dina andra investeringar i IT-lösningar på företaget fungeras sömlöst med Microsoft Dynamics AX.

Uppfinn inte hjulet igen

I Microsofts partnernätverk finns det nästan alltid någon som gjort en lösning tidigare och det är ju dumt att uppfinna hjulet igen! Därför kan vi hjälpa till att hitta en lösning som passar er och som endast behöver mindre justeringar för att fungera som ni vill ha det.

På marken eller i molnet – du väljer

Mer och mer av digitala tjänster placeras i molnet. Självklart ska detta också vara möjligt för verksamhetssystem. Med Microsoft Dynamics AX, så har du valfriheten att placera din affärslösning lokalt eller i molnet. Microsoft Dynamics AX lever upp till alla standard och krav på till exempel säkerhet som man kan kräva av affärskritiska molntjänster.

Kontakta oss
Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att bli ännu effektivare.

 

 

MICROSOFT DYNAMICS AX
H1. GLOBAL OCH LOKAL MED MICROSOFT DYNAMICS AX
Med Microsoft Dynamics AX får ni total kontroll. Oavsett om ni är ett lokalt företag med avancerade behov eller en global organisation med krav utöver det vanliga, så räcker Microsoft Dynamics AX till.
Eftersom Microsoft Dynamics AX från början är byggt för att klara installationer i många länder samtidigt, kan du vara säker på att alla delar hänger ihop och också fungerar enligt de lokala spelreglerna och på det lokala språket.
H2 ANPASSAT TILL ER VERKSAMHET (GÄRNA VERTIKALENS NAMN)
Vi är branschspecialister, inte bara på Microsoft Dynamics AX utan också på Vertikal X.
Vi vet att det viktigaste för en lyckad installation är branschkunskap. Därför har vi fokuserat och tror oss kunna det mesta om vertikal X och hur man anpassar Microsoft Dynamics AX till de speciella krav som gäller.
HÄR TEXT OM SPECIFIK VERTIKAL (ca 100 ord)

Titta gärna bland våra referenskunder för att få en känsla av vad vi gjort i din bransch och vad andra sagt om Microsoft Dynamics AX och oss

H2. SNABB START GENOM IGENKÄNNING
Microsoft Dynamics AX ser ut som, fungerar som och är sömlöst tillsammans med Microsoft Outlook och de övriga Office-produkterna. Dessutom är det väldigt enkelt att integrera med alla andra produkter i Microsofts portfölj. Det är själva nyckeln till varför så många kunder tycker att det är lätt att komma igång och verkligen börja använda programmet i produktion.
Eftersom Microsoft Dynamics AX är rollbaserat, så blir det lättare att hitta just den information och de funktioner du och dina medarbetare behöver.
H2. MICROSOFT DYNAMICS AX ÄR EN SÄKER INVESTERING
Microsoft satsar stora pengar och mycket tid på att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen. Det gör att du, om du väljer AX från Microsoft, också väljer ett framtidssäkert system och du kan vara lugn att systemet kommer att finns kvar och utvecklas under överskådlig tid.
H2. ETT VERKSAMHETSSYSTEM SOM FUNGERAR IHOP MED ALLA ANDRA MICROSOFT – PRODUKTER!
Microsofts filosofi är att alla deras produkter, från Outlook till Sharepoint, skall vara kompatibla och enkelt kunna utbyta data med varandra. – Därför kan du också känna dig trygg i att alla dina andra investeringar i IT-lösningar på företaget fungeras sömlöst med Microsoft Dynamics AX.
H2. UPPFINN INTE HJULET IGEN
I Microsofts partnernätverk finns det nästan alltid någon som gjort en lösning tidigare och det är ju dumt att uppfinna hjulet igen! Därför kan vi hjälpa till att hitta en lösning som passar er och som bara behöver mindre justeringar för att fungera exakt som ni vill ha det.
H2. PÅ MARKEN ELLER I MOLNET – DU VÄLJER!
Mer och mer av digitala tjänster placeras i molnet. Självklart ska detta också vara möjligt för verksamhetssystem. Med Microsoft Dynamics AX, så har du valfriheten att placera din affärslösning lokalt eller i molnet. Microsoft Dynamics AX lever upp till alla standard och krav på till exempel säkerhet som man kan kräva av affärskritiska molntjänster.
H2. KONTAKTA OSS
Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att bli ännu effektivare.

logo
MWM Group AB | Nybohovsbacken 23 | SE-117 63 Stockholm | SWEDEN
Tel +46 8 50 00 87 70