Pär Roosvall skapar affärsnytta

Hem/Nyheter/Pär Roosvall skapar affärsnytta

Pär Roosvall skapar affärsnytta

Pär Roswall, Dagens Nyheter, är beställare av vad som blivit branschens modernaste system för kundhantering. Projektet initierades av insikten att nyckeln till framgång i en digital omställning ligger i tillförlitlig kundinformation, information om varje kunds unika konsumtion. Systemet ger DN möjligheten att på individuell nivå anpassa erbjudanden för respektive kund men också sammanställa data från hela kundbasen för underlag i utvecklingen av nya produkter. Systemet blir som Pär uttrycker det, deras nya hjärta och något helt unikt för medieindustrin. ”Detta gör oss branschledande.”

Projektet startade med en omfattande informationsinsamling från alla delar av organisationen, inte bara från administration och sälj utan också från redaktion och distribution. De workshops som genomfördes hjälpte inte bara till att samla in information, de skapade delaktighet och förankrar därmed projektet inom hela organisationen.

Insikter om nya möjligheter har hela tiden dykt upp under projektets gång. ”MWM har hjälpt oss hitta nya möjligheter.” Det blir därför av vikt att begränsa sig och ta det stegvis, men detta är absolut ”the way forward”, avslutar Pär.

2014-05-27T12:01:49+00:00 2013-12-18|