Nyheter

Hem/Nyheter

mars 2014

Tryck i Norr väljer MWM

2017-01-10T07:22:27+00:00 2014-03-06|

Tryck i Norr valde MWM att leverera CopyTrack 5. Arbetet med att installera och konfigurera systemet påbörjades under hösten 2013 och är nu uppe i skarp produktion. Med bättre planering och utökad funktionalitet i uppföljningen kan Tryck i Norr göra sin produktion ännu effektivare.

Burda uppgraderar till CopyTrack 5

2017-01-10T07:22:27+00:00 2014-03-04|

Burda i Thann kommer under våren att uppgradera sitt produktionuppföljningssystem till MWMs system, CopyTrack 5. MWM kommer att leda projektet och arbetet beräknas vara klart under hösten 2014.

februari 2014

Nyckeltalsdagarna i Stockholm och Tammerfors

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-02-18|

Nyckeltalsdagarna 2014 hölls i Stockholm och Tammerfors. Första dagen inledde Jochum Forsell från IUM och berättade om annonsörernas kanalval respektive kanalkrav. Därefter berättade Mathias Bång som är ordförande i Gratistidningarn hur gratistidningarna jobbar och hur de ser på framtiden. Stefan Melesko gjorde därefter ett återbesök till Nyckeltalsdagarna och berättade bland annat om branschens strukturomvandling. Deras

God planering är bra väg mot bättre effektivitet

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-02-12|

De allt tuffare marknadsförutsättningarna inom branschen har lett till en ökad konsolidering med större produktionsanläggningar som följd. Produktionsenheter mer komplexa och får större geografisk spridning. Detta i sin tur sätter större press på informationsflöden och möjlighet till övergripande kontroll. Centrala planerings- och försäljningsavdelningar tillsammans med den överkapacitet som råder på marknaden bidrar också till ökade

januari 2014

Heatset skapade nya intäkter hos Mittmedia Print

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-01-31|

Mittmedia Print (MMP) stod inför ett val för några år sedan, nedläggningar eller investeringar. Den utredning som gjordes visade på begränsade besparingseffekter med nedläggning och en flytt av titlar. Den visade också på negativa konsekvenser för tidningstitlarna, genom tidigare lämningstider och senare distribution. När de affärsmässiga riskerna vägdes mot de på koncernnivå blygsamma besparingarna var

Philadelphia Inquirer installerar CopyTrack 5

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-01-16|

MWM har påbörjat ett projekt där CopyTrack 5 ska installeras på Philadelphias tryckeri i Conshohocken strax utanför Philadelphia. Tryckeriet trycker flera av sina egna tidningar men även andra företags produkter. Philadelphia Inquirer är en av de 20 största dagstidningarna i USA och MWM ser fram emot att samarbeta med dem för att förbättra deras verksamhet

MWM växer och blir fler!

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-01-10|

Henrik Ekholm, applikationskonsult, utexaminerades under 2013 från Affärssystem-programmet på KTH och har under den senaste tiden arbetat i projekt för Dagens Industri, Krylbo Elektra och Sydsvenskan.

Projekt med kundfokus

2014-05-27T12:03:14+00:00 2014-01-09|

MWM bedriver just nu ett flertal affärssystemprojekt där fokus är kundernas kontakt och samtliga affärer med medieföretaget. Genom att medieföretagen skaffar sig en helhetsbild av kundernas affärer och användning av produkterna oavsett om det gäller digitala produkter, papperstidningar eller evenemang kan företaget på ett bättre sätt förutse kundernas framtida behov. Då MWM hjälper ett antal

december 2013

MWM växer och blir fler!

2014-05-27T12:02:35+00:00 2013-12-19|

Hossein Abdolmaleki är utvecklare på Dynamics AX och kommer senast från Accando och har arbetat i projekt för Alma och Sydsvenskan.

Pär Roosvall skapar affärsnytta

2014-05-27T12:01:49+00:00 2013-12-18|

Pär Roswall, Dagens Nyheter, är beställare av vad som blivit branschens modernaste system för kundhantering. Projektet initierades av insikten att nyckeln till framgång i en digital omställning ligger i tillförlitlig kundinformation, information om varje kunds unika konsumtion. Systemet ger DN möjligheten att på individuell nivå anpassa erbjudanden för respektive kund men också sammanställa data från