Monthly Archives: februari 2014

Hem/2014/februari

februari 2014

Nyckeltalsdagarna i Stockholm och Tammerfors

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-02-18|

Nyckeltalsdagarna 2014 hölls i Stockholm och Tammerfors. Första dagen inledde Jochum Forsell från IUM och berättade om annonsörernas kanalval respektive kanalkrav. Därefter berättade Mathias Bång som är ordförande i Gratistidningarn hur gratistidningarna jobbar och hur de ser på framtiden. Stefan Melesko gjorde därefter ett återbesök till Nyckeltalsdagarna och berättade bland annat om branschens strukturomvandling. Deras

God planering är bra väg mot bättre effektivitet

2017-01-10T07:22:28+00:00 2014-02-12|

De allt tuffare marknadsförutsättningarna inom branschen har lett till en ökad konsolidering med större produktionsanläggningar som följd. Produktionsenheter mer komplexa och får större geografisk spridning. Detta i sin tur sätter större press på informationsflöden och möjlighet till övergripande kontroll. Centrala planerings- och försäljningsavdelningar tillsammans med den överkapacitet som råder på marknaden bidrar också till ökade